شرایط و ضوابط عمومی بنیاد مؤسسه پیام گرال، که در شهر اشتوتگارد آلمان متواجد است

معتبر 28.11.2022

۱. حوزه یا جایگاه استعمالی

۱. شرایط و ضوابط فروشگاه عمومی ذکر شده در زیر، برای شرایط و ضوابط فروشگاه ما، که بین شما بعنوان مشتری و ما فعال شده اند، به مؤسسه پیام گرال، در لندسهالده شماره ۱۵، ۷۰۱۹۲ اشتوتگارت، در آلمان ( و همچنین » مؤسسه «، » ما «، » خودمان « ) اعمال می شود. تعیین کننده نسخه ای از شرایط و ضوابط عمومی فروشگاه ما می باشد، که در زمان سفارش فعال است.

۲. اگر داده های مشتری با داده های حفظ شده پیش ما اختلاف جزئی داشته باشند، این اتفاق بین ما و شما نمی افتد. مگر اینکه شما بصورت کتبی این تغییرات را ذکر کنید و با موافقتنامه ما موافق باشید.

۳.تمام مواد و چیزهای فروشی و خدمتهای فروشگاه ما برای مشتریان ما تقدیم می شود. هدف از این شرایط و ضوابط عمومی فروشگاه برای هر » استفاده کننده «، استفاده کننده هر شخصی می تواند باشد که به این مواد نیازمند است، که این قرارداد شرایط و ضوابط ما را برای خرید امضا کرده، و این قراردادنامه امضا شده هیچ ربطی به وضعیت عملی شخصی یا نوع اعمال آن شخص ندارد ( پاراگراف ۱۳ از قوانین حمایت از حقوق مردمی است ).

۲. امضای قرارداد

۱. تقدیم کردن مواد تجارتی و خدمات تقدیم شده هیچ شرطی برای تقدیم و امضای یک قراردادنامه خرید و فروش مهیا نمی کند. اگر شما مواد دیده شده و خدمات تقدیم شده را انتخاب کردید و در آخر خواستار خرید و پرداخت آنها را داشتید، در آن وقت برای پرداخت خریدها این قرارداد تجارتی بین ما و شما اتفاق می افتد.

۲. قرارداد خرید در صورت تحویل مواد اتفاق می افتد، به غیر از مواد طلب شده، با طلبیاتی که شما برای پرداخت خرید آنها، نوع پرداختشان را به صورت نقدی ( با کارت یا با پی پال ) انتخاب کرده باشید. این قرارداد خرید وقتی اتفاق می افتد که طلب فرستاده شده از طرف فروشنده، فرستاده شده و دریافت آن از طرف شما اتفاق می افتد. در خریدهای که محتوای آنها دجیتالی است، قرارداد وقتی اتفاق می افتد، که این دجیتالها روی کامپیوتر خرید کننده ذخیره و تهیه کامل ارائه شوند و حساب پرداختی این هزینه ها از مشتری دریافت شود. تأیید نامه دریافت شده دلیلی برای قبولی خرید شما برای کالای عرض شده نیست. این فقط معلوماتی هستند که برای شما ورود و دریافت طلبیاتتان است.

۳. قیمتها، هزینه های پستی، نوع و روش فرستاده ها

۱. تا وقتی که چیز دیگری در اتفاقنامه امضا نشده، ایجاد نیافتد. یعنی معلومات و اتفاقیات امضا شده از دو طرف در روزی که این اتفاقنامه برای خرید به قیمت گذارده شده در صفحه انترنتی فروشنده انجام شده، همانطور بدون تغییر باقی بمانند. آن اتفاقیه همانگونه و با آن قیمت خریدی باقی می ماند. پیش فرض بعد از صدور صورت حساب در ۳۰ روز است. تمام هزینه ها، هزینه های ثابت هستند، و تمام آنها هزینه های مالیاتی قانونی را دارا هستند.

۲. برای خریدهائی که از راه پست فرستاده می شوند، هزینه های مالی بر حسب نوع مواد خرید شده و محل ارسال به صورت زیر حساب می شوند:

بلد تكاليف الشحن
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
الاتحاد الأوروبي 0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
العالمية 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR۳. برای منتجات دیجیتالی که بر کامپیوتر شما ذخیره و ثبت می شوند، هیچ هزینه هائی برای فرستادن آنها نمی افتد. منتجات ذخیره ای شما که از طرف شما ذخیره شده اند در هر زمان می توانید آنها را از طریق لینک ایمیلی در صفحه انترنتی که از آن این دجیتالها را ذخیره کردید، پیدا کنید و دوباره استفاده کنید. و یا اینکه آنها را در » حساب شخصی « خود از صفحه وب سایت ما پیدا کنید:

https://fa-international.payame-gral.org/downloadable/customer/products

امکان بارگیری مجدد یک سرویس داوطلبانه است که می توانیم در هر زمان آن را تغییر دهیم، قطع یا قطع کنیم.

۴. مدت زمانی نیازی برای فرستاده های پستی

زمان لازم برای ارسال و دریافت نامه از گیرندگان 1 تا 3 روز کاری است ، برای ارسال و دریافت نامه الکترونیکی در اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) یا سایر کشورهای تجارت آزاد اروپا (EFTA) 5 تا 12 روز کار در 15 تا 30 روز طول می کشد بقیه دنیا

۵. روشهای پرداخت و شرایط پرداخت

۱. پرداخت هزینه های مالی را می توانید از طریق کارت بانکی خود ویا از طریق حساب بانکی انترنتی ( پی پال ) ویا از طریق حواله کردن مبلغ مالی که روی لایحه پرداختی که بعد از خرید بدست آورده اید، روی حساب بانکی ذکر شده در این لایحه حواله کنید. برای این اعمال نتیجه های زیر لازم است:

۲. پرداخت از راه کارت بانکی: پرداخت حساب از طریق کارت بانکی یا کریدیت کارت برای طلبیات شما بواسطه استریپه پی منت اروپا، با مسؤلیت محدود، ۱ در خیابان گراند کانال پائین، گراند کانال دوک، دابلن، ایرلند.

۳. پرداخت از راه خدمت انترنتی پی پال: با انتخاب خدمت پرداختی پی پال شما به صفحه » پی پال « منتقل می شوید. بصورتی که شما اموال پرداختی را بواسطه پی پال ( اروپائی ) اس. آ. ار. ال. و سی آی ای، اس. سی. آ. انجام می دهید. شما با کلیک کردن بر روی » الآن بخرید « به صفحه پی پال برده می شوید و بعد از پرداخت هزینه ها دوباره به صفحه خرید باز می گردید.

۴. شما همراه چیزی که خریدید یک ورقه لائحه ای با هزینه پرداختی که در داخل آن هم معلومات بانکی دریافت کننده هزینه ها نوشته شده است، دریافت می کنید. این لائحه دریافت شده را شما بایستی بعد از دریافت در مدت ۳۰ روز از روز دریافت به حساب ذکر شده در لائحه تحویل کنید.

۶. شرایط حق شخصی در ملکیت

تا وقتی که هزینه های مالی برای مواد یا چیزهائی که شما از صفحه وب سایتمان خریدید، پرداخت نشده اند تا آن زمان اینها هنوز در ملکیت ما هستند. اگر ۱۰ روز بعد از خرید و اتفاقی که شما برای خرید این چیز با ما انجام دادید، هنوز هزینه ای برایش نپرداختید، حق قانونی ما است که کالای خود را طلب کرده و اتفاقنامه بسته شده بین ما لغو می شود.

۷.ضمان یا گرانتی

۱. حقوق قانونی برای گرانتی بر حسب قانون وجود دارد.

۲. ما گرانتی برای شکستن را در حالتی می دهیم، اگر شرایط لازمه ( آ ) تا ( دی ) که در زیر ذکر شده اند وجود داشته باشند:

( آ ) اگر صدمه زدن برای زندگی، بدن و / یا سلامتی و همچنین بصورت عمدی یا غفلت ناشی از آسیب نا محدود؛

( ب ) برای خسارت ناشی از ناتوانی در تطابق با تضمین های نوشته شده به میزان علاقه شما به عنوان خریدار، که توسط هدف تضمین پوشش شده بود و در زمان تحویل آن قابل تشخیص بود؛

( سی ) در موارد مسؤولیت از محصول تحت قانون مسؤولیت از محصول؛

( دی ) برای نقض تعهدات قراردادی ضروری به علت آسان سازی ناچیز، مسؤولیت مربوط به خسارت ایجاد شده به حدود حجم خسارت ایجاد شده، محدود می شود، توقعاتی که ما در زمان بستن اتفاق گذارده بودیم، در صورت اتفاق افتادن این توقعات، ما بایستی بر حسب این توقعاتی که در قراردادنامه گذارده شده بودند، رفتار کنیم. اتفاقات واجب نوشته شده در اتفاقیه ها دلایل رئیسی و مبدئی برای اینگونه تکلیفها هستند، که در هر صورت یک مقیاس لازم برای شما در صورت استفاده از ضمان یا گرانتی برای شما هستند، که شما آنها را زیر نظر گرفته و به آنها اعتماد کنید.

۳. قابل توجه برای شما است که هر گونه مسؤولیتی در تبدیل برای مواد یا چیزهای خریدی که شما از ما خریدید، در قبال خسارت وارده از سوی ما به هر دلیلی قانونی، محروم شده است.

۴. در مواردی که در مقطع یک از ادبیات دی ) آمده است، ادعای خسارت و جبران هزینه ها برای قانون زمنی گذشته شده از مدت خرید اینها و حق قانونی استهلاکی برای خسارت و جبران در دوازده ماه حساب می شوند. قانون محدودیت ها مطابق با پراگراف ۱۹۹ از کتاب قانون حمایت از مردم آغاز می شود.

۵.به شرطی که مسؤولیت ما تحت این مقررات محروم می شود، این موضوع همچنین مربوط به مسؤولیت اعضای تنظیم کننده ما و افراد آماده کننده و کمکی در مجالهای مختلف، به ویژه کارمندان ما است.

۸. توضیحات لغو قرارداد

حق بازگشتی:

شما در مدت زمنی چهارده روز حق الغاء هر اتفاقنامه انجام داده شده هستید، بدون ذکر هیچ نوع دلیلی و یا علتی. این حق بازگشتی مدت آن چهارده روز است و با این شروع می شود

- در صورت خرید دجیتالی با محتوای ( ای بوک، ام پی سه ) – از روز ایجاد اتفاق،

- با اتفاقیات خریدی که از راه پست چیزهای خریده شده را دریافت می کنید. حالا شما یا یک شخص سوم غیر از پرداخت کننده که شما نام او را بعنوان دریافت کننده برای ما ذکر کردید، زمانی که کالا دریافت شود، از آن زمان حساب می شود.

برای اینکه شما حق برگشت خود را از خرید استفاده کنید، بایستی شما با ما از راه ( مؤسسه پیام گرائی در آلمان، خدمت خارجی دیتسینگن، خیابان شوکر در پلاک ۸، ۷۱۲۵۴ دیتسینگن، آلمان، تلفن تماس: ۰۰۴۹۷۱۵۶۹۵۳۲۱۵، فاکس: عرض یک توضیح واضح بواسطه) با info@gral.de۰۰۴۹۷۱۵۶۱۸۶۶۳، آدرس ایمیل:

( بعنوان مثال ارسال یک نامه نوشته شده بواسطه پست، یا فاکس یا ایمیل ) درباره قرار اخیر شما، که شما خواستار بازگشت از اتفاق بسته شده با ما هستید، بفرستید. شما هم می توانید از مدل فرم بازگشت که همراه این نامه است، در طور ضرورت استفاده کنید.

برای اطلاع رسانی به ما از بازگشت شما در اتفاقیه انجام شده، کافی است، اگر شما بازگشتتان را قبل از نهایت مدت صلاحیت آن برای ما بفرستید.

نتیجه های بازگشت:

اگر شما اتفاقی که بین ما بوده را لغو کردید، ما تمام هزینه های پرداختی شما بعلاوه هزینه های پستی برای فرستادن خریدهای شما ( بغیر از هزینه های پستی که شما نه از راه پست استاندارد که ما برای فرستادن خریدها استفاده می کنیم، استفاده کردید، در حالتی که شما یک نوع آخر با هزینه های پولی بیشتر برای دریافت خریدهای خود استفاده کرده )، بدون چرا و به چه علت در مدت چهارده روز به شما پرداخت می شود، طبعاً از روشی که شما در اتفاقنامه خریدتان قبل از لغو آن با ما داشتید. ما این روش پرداختی را انتخاب می کنیم که شما با ما گذاردید، مگر اینکه روش پرداخت هزینه برای خریده هایتان با شما یک جور دیگر باشد؛ هیچ وقت برای بازگشت هزینه هایتان مبلغ مالی برداشت نمی کنیم. ما می توانیم طبعاً پرداخت هزینه شما را برای خریدتان رد کنیم، تا وقتی که شما چیز خریده از ما را برنگردانده باشید و همچنین اگر شما نتوانید دلیلی برای اثابت کردن فرستاده خود برای ما اظهار کنید. یعنی شما بایستی برای ما ثابت کنید که شما آن چیز را برای ما برگرداندید و این بواسطه یک دلیل پستی بایستی انجام شود و یا اینکه مدت و صلاحیت بازگشت خرید شما گذشته باشد، از مدتی که شما خریدتان را دریافت کردید مدت زیادی گذشته باشد و حق گرانتی برای بازگشت هم پاک شده باشد. فقط در این موارد می توانیم پرداخت هزینه ها را قبول نکنیم.

شما بایستی خریدتان را در هر صورت به سرعت و در خلال چهارده روز، که روز چهاردهم آخرین روز مهلتی است و این مهلت چهارده روزه از روزی که شما حق بازگرداندن آن چیزی که شما از ما خریده بودید، حساب می شود. در خلال این مدت شما بایستی این کالای خریده شده را به ما بازگردانده و یا با پست به آدرس ما بفرستید. مهلت محفوظ است، اگر شما کالای خریدی را در قبل از چهارده روز پس دادید.

 

شما هزینه های فوری برای بازپرداخت کالا را تحمل می کنید.

شما وقتی متحمل از بین رفتن قیمت یا بی ارزشی کالا می شوید، اگر این از دست دادن ارزش کالا مربوط به بررسی وضعیت است، خواص و عملکرد کالا بدلیل استفاده و دستکاری غیر ضروری با آنها ناشی است.

۹. اطلاعات دقیق برای سفارشات خود در فروشگاه آنلاینی

۱. برای اینکه بتوانید در فروشگاه آنلاینی یا انترنتی فعال ما خرید کنید، بایستی این مراحل زیر را متابعه کنید:

کالائی که شما خواستار خرید آن هستید را انتخاب کنید و آن را در زمبیل یا سبد خریدتان بگذارید.

بر روی » زمبیل یا سبد خریدتان « کلیک کنید و خریدهای خود را کنترل کنید. در اینجا هم می توانید کمیت یا مقدار کالاها را هم بدهید و همچنین می توانید نوعیت کالا را تغییر دهید. اگر شما هم کُد کوپنی داشتید، می توانید آن را استفاده کنید.

حالا می توانید بر » الآن بخرید « کلیک کنید. بعد از آن از شما تقاضا می شود خود را در یک با معلومات ثبت نامی خود، وارد سیستم شوید، شما می توانید کالاهای طلبی خود را هم بعنوان میهمان در صفحه فروشگاه و بدون ثبت نام بخرید ( این طبعاً تا وقتی که خریدهای شما مواد و برنامه های ذخیره ای یا دونلودی در سبد یا زمبیل خریدتان نیستند ) و یا اینکه ثبت نام کنید. اگر شما پاسورد یا رمز دخولی در صفحه را فرموش کرده باشید، می توانید آن رمز را دوباره طلب کنید.

آدرسی که به آن حساب شما فرستاده شود و آدرسی که به آن کالا بایستی فرستاده شود را بدهید. این دو آدرس می توانند در هر صورت یکی باشند و یا اینکه مختلف باشند. اگر در سبد خریدیتان فقط برنامه های ذخیره ای یا دونلودی باشند، در این طور نیازی به دادن آدرس نیست و این فقره ظاهر نمی شود.

الآن سیستم عامل صفحه انترنتی فروشگاه شروع به حساب کردن قیمت پرداختی برای فرستادن کالا، بر حسب آدرس داده شده از شما، می شود. طبعاً اگر خریدهای شما فقط برنامه های دونلودی در سبد خریدتان باشد، این مرحله حسابی ظاهر نمی شود.

در مرحله بعد از این مراحل، می توانید طریقه و روش پرداخت هزینه های پولی را انتخاب کنید.

و در مرحله آخر قبل از اتمام طلب برای شما این امکان وجود دارد که شما تمام معلومات داده ای خود ( اسم، آدرس، روش پرداخت، نوع کالای طلب شده ) را چک کرده و اگر خواستید تغییراتی در آن هم انجام دهید، قبل از اینکه طلبیات خود را با کلیک بر روی » الآن بخرید « انجام دهید. چونکه شما با کلیک بر روی » الآن بخرید « با شرایط فروشگاه ما موافقت خریدتان را تأیید می کنید. اگر خواستار تغییر نوع و اختیار کالای خریدی را دارید، لطفاً یک کلیک روی » سبد خرید را تغییر دادن « بکنید. اگر خواستار تغییر آدرستان یا روش پرداخت هزینه هایتان را داشتید، بر روی مراحل طلبیات کلیک کنید.

۲. برنامه های ذخیره ای یا دونلودی برای شما فوراً بعد از پرداخت هزینه های پولی و دریافت تأیید نامه ورودی این هزینه ها، که از راه ایمیل تأییدی فرستاده می شوند و در لینک دونلودی یا پرونده شخصی شما در زیر عنوان » کالاهای دونلودی من « در اختیار شما گذارده می شوند.

۳. زبان قراردادی همانی است که شرایط و ضوابط در طول فرآیند سفارش نمایش داده می شود و پس از اتمام فرآیند سفارش به شما از راه پست الکترونی فرستاده می شود. ما متن قرارداد را ذخیره می کنیم و برای شما از راه ایمیل الکترونی معلومات اطلاعاتی خریدهایتان و شرایط و ضوابط فروشگاهمان را برای شما می فرستیم. علاوه بر این متن قرارداد در دسترس نیست.

با طلب کردن کالاهای دونلودی شما حساب لائحه ای را از راه پست ایمیلی دریافت می کنید.

شرایط و ضوابط فروشگاه ما را می توانید در هر زمان و هر وقتی که خواستید زیر صفحه وب سایت:

https://fa-international.payame-gral.org/gtc

۴. اگر شما بعنوان مشتری در صفحه وب سایت فروشگاه ما ثبت نام کرده اید، می توانید طلبیات گذشته خودتان را در زیر پرونده شخصی خود زیر » طلبیات شخصی « ببینید:

https://fa-international.payame-gral.org/sales/order/history

 

۱۰. سیاست حفظ حریم خصوصی

برای اینکه بتوانیم قرارداد ایجاد شده بین ما و شما را انجام دهیم، نیاز به معلومات اطلاعاتی شخص شما را داریم. شرایط و توضیحات تفصیلی برای برداشت داده های شما و همچنین روش استفاده از آنها را از سیاست حفظ حریم خصوصی ما که در بالا ذکر شده است، برداشت کنید.

 

۱۱. هویت ارائه دهنده، تماس 

۱. ارائه دهنده این است

 

مؤسسه پیام گرائی

لینتسهالده شماره ۱۵

۷۰۱۹۲ شتوتگارت

آلمان

تلفن: ۰۰۴۹۷۱۵۶۹۵۳۲۱۵

فاکس: ۰۰۴۹۷۱۵۶۱۸۶۶۳

ایمیل: info@gral.de

شماره پرداخت مالیاتی برای فروشگاه: آلمان ۱۴۷۸۳۹۳۴۷ 

مدیر مسؤل: میشائل أُورت 

۲.شکایت را می توان در آدرس بالا انجام داد.

 

۱۲. حل اختلاف آنلاین 

کمیسیون اروپا یک زمینه ای برای حل اختلافات آنلاینی فراهم آورده. این زمینه به عنوان یک نقطه اساسی تماس برای حل اختلافات بیرون از جایگاه دادگاه ها در نظر گرفته شده است، که اثر بر اهمیتهای تعهدات قراردادی از خدمتهای قرارداد در شبکه های مباشر اینترنتی یا آنلاینی و همچنین این قراردادهای آنلاینی دارد.

 

این زمینه ها را می توانست در این صفحه زیارت کرد: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

ما مجبور نیستیم در یک روش حل اختلافات جلوی هیئت داوری مصرف کننده مشارکت کنیم و در هر صورت ما این آمادگی را هم نداریم.

 

۱۳. مقررات نهائی 

۱. برای تمام اختلافاتی که بدلایل و یا اسبابی که این اتفاق نامه قراردادی ایجاد کرده است، حقوق دستور قانون آلمانی، اعمال می شود، طبعاً این به غیر از قانون فروش سازمان ملل متحد است که شامل آن نیست. اگر شما یک مصرف کننده هستید، این انتخاب قانون فقط تا آنجا ادامه پیدا می کند، تا حدودی که این قانون بدون اجبار کردن و قابل استفاده شدن از حمایت از مصرف کننده در آن دولت، جائی که به عنوان یک مصرف کننده محل اقامت و مسکن خود را در زمان سفارش داشته باشد، بیفتد.

 

۲. اگر تک تک مقررات درج شده در این شرایط و ضوابط بدون تأثیر بوده و یا بدون تأثیر شوند، این تأثیرات هیچ تأثیری بر بقیه شرایط و ضوابط باقیمانده در قرارداد نمی گذارند. 

۱۴. فرم برای بازگشت از اتفاقنامه

 

به جهت

Stiftung Gralsbotschaft
Schuckertstr. 8
71254 DITZINGEN
GERMANY>

تلفن: ۰۰۴۹۷۱۵۶۹۵۳۲۱۵

فاکس: ۰۰۴۹۷۱۵۶۱۸۶۶۳

info@gral.deایمیل:

به این ترتیب، قرارداد بسته شده من / ما را برای خرید کالاهای زیر / ارائه خدمات زیر ( * ) که با شما منعقد شده است را، لغو و به پایان می رسانم / می رسانیم:

تاریخ طلب کالا:اسم مصرف کننده:

آدرس مصرف کننده:

امضای مصرف کننده ( اگر بصورت کتبی با قلم ورق انجام شود ):

تاریخ:

( * ) غیر قابل اجرا و غیر ضروری را خط بزنید.