حمایت از معلومات

۱.۱ برای استفاده از صفحه انترنتی www.payame-gral.org و خدمات تقدیم شده از طریق این صفحه، با استفاده از حمایت معلومات زیر، توضیح داده می شوند. این صفحه انترنتی یک خدمت تقدیم شده از هیئت پیام گرال، واقع در لینتس هالده شماره ۱۵، ۷۰۱۹۲ در شتوتگارت، المان، و با ایمیل info@nullgral.de بعنوان شخص مسؤل در معنای مقطع قانونی چهار مقررات حفظ حریم خصوصی – اتحادیه اروپا ( „DS-GVO“ ).

۱.۲ حمایت از معلومات شخصی شما برای ما خیلی مهم است، و از همه چیز مهمتر و مخصوصاً با توجه به حفاظت از حقوق شخصی در پردازش و استفاده از این اطلاعات است. در زیر ما به شما اطلاع می دهیم که، بعضی از معلومات شخصی شما را برای صفحه انترنتی وب سایت خود استفاده می کنیم.

داده های شخصی شامل تمام معلوماتی هستند، که در باره شخص شما هستند، مثل معلومات اطلاعی که اسم شما، آدرس مسکن شما، پست الکترونی یا ایمیل شما و رفتار کاربری شما می باشند.

۲. خودکار جمع آوری داده ها و پردازش داده ها توسط مرورگر

۲.۱ همانطور که با هر وب سایت، سرور ما به طور خودکار و به طور مؤقت اطلاعات را در سرور لوگفایل جمع آوری می کند، که اینها بواسطه مرورگر تهیه و منتقل می شوند، تا وقتی که تمام این اطلاعات از سمت شما خاموش نگردند. اگر شما خواستار بازیابی و دیدار صفحه ما هستید، ما داده های زیر را جمع آوری می کنیم، که برای ما از نظر فنی ضروری است، که بتوانیم صفحه وب سایت را به شما نشان دهیم و اطمئنان از ثبات و امنیت شما را مهیا کنیم ( مبنای قانونی ماده ۶ مقطع ۱ ادبیات اف ) ( DS-GVO ):

آدرس IP کمپیوتر در خواست کننده

سؤال معلوماتی مشتریان

جواب – کد – http

صفحه انترنتی که شما بواسطه آن ما را زیارت کردید ( نشانی اینترنتی ارجاع دهنده )

زمان دخولی به سرور

نوع مرورگر و ورژن آن

نوع سیستم عامل کومپیوتری که قصد تماس را داشته یا از آن تماس برگزار شده.

یک ارزیابی شخصی از سرور – لوگفایل ایجاد نمی شود. در هر زمان این اطلاعات را نمی توان به افراد خاصی واگذار کرد و داد. اندماج معلومات شخصی شما با منابع عرض شده دیگر تبادل نمی یابند، مگر اینکه شما این را درخواست کنید. بعنوان مثال از طریق ثبت نام برای مجله خبر نامه ( برای توضیح بیشتر به نقطه ای ۳.۲ مراجعه کنید ).

۳. جمع آوری داده ها و پردازش اطلاعات از داده های داوطلبانه منتقل شده

۳.۱ تماس عمومی

اگر شما اطلاعات معلوماتی خاص به خود را از طریق پست الکترونی، از طریق وب سایت ما و یا به هر طریق وصورت دیگری ( اسم خانوادگی، اسم اول، پست الکترونی یا ایمیل خود، آدرس محل سکونت شما ) به ما ارائه دهید، این به طور کلی به صورت داوطلبانه انجام می شود. این معلومات داده ای برای پردازش رابطه قرارداد بندی، و کاربردی درباره سؤالهای طرح شده و همچنین در سفارشهای انجام شده از طرف شما و برای خرید و فروش شما در شبکه اجتماعی و جستجوهایتان و هم برای تبلیغات شما برای فروش منتجات شخصی از راه پست عادی یا پست الکترونی ایمیل استفاده می شود. یک استفاده پیشرفته دیگر، مخصوصاً ارائه کردن معلومات شما به شخص سوم برای استفاده در تبلیغات اعلامی، تبلیغات تجاری یا شناخت رأی شما برای این تجارتها، اتفاق نمی افتد. ( مبنای قانونی استفاده شده از ماده ۶ مقطع ۱ ادبیات ب ) دی اس جی فاو اُ یا ماده ۶ مقطع ۱ ادبیات اف ) دی اس جی فاو اُ.

۳.۲ روزنامهای خبری

اگر شما بخواهید که مجله یا روزنامه اخباری متعلق به ما را طلب کنید، نیاز به پست ایمیل الکترونی شما داریم و شما می توانید در صورتی که بخواهید اسم شخصی خودتان را به ما بدهید. همراه ایمیل الکترونی مخصوص به شما، معلوماتی که از راه مرورگر استفاده شده بواسطه کامپیوتری که شما از آن با ما تماس گرفتید، این معلومات بصورت خودکار برای ما ارائه می شوند ( نوع سیستم عامل استفاده شده، نوع مرورگر استفاده شده و همچنین ورژن، او آر ال مرجع وآدرس الکترونی

معلومات اطلاعاتی شخصی خاص ) جمع آوری و ذخیره بندی می شوند. این معلومات اطلاعاتی از شما فقط برای استفاده از طرف ما برای ایجاد تماس با شما و همچنین تقدیم عرضهای تجارتی در روزنامه های اخباری برای شما است. اگر شما ثبت نام در روزنامه اخباری را قبول کردید، در این حالت به ما اجازه می دهید که معلومات اطلاعاتی ذکر شده را برای تهیه کردن روزنامه اخباری برای شما، ذخیره کنیم.

در ثبت نام برای استفاده کردن از روزنامه اخباری خاص به ما، ما از طریقه ای با اصطلاح روش دو در عمل می کنیم. این به این معنی است که، ما به پست ایمیلی که شما در اختیار ما گذاردید، بعد از ثبت نام یک ایمیل به شما می فرستیم، در این ایمیل فرستاده شده از ما برای شما تقاضای تأیید شما هستیم، بواسطه قبول شما و تأیید شما به این ایمیل دریافت شده، شما موافقت خود را برای دریافت روزنامه اخباری از ما دارید. اگر شما این تأیید نامه را در مدت ۱۴ روز جواب ندادید، معلومات اطلاعاتی شما پاک می شوند. در هر صورت ما معلومات اطلاعاتی آی پی آدرس و وقت زمنی و تاریخ تماس و تأییدتان را ذخیره می کنیم. هدف از این کاربرد این است، که ثبت نام و ورود شما در استفاده از صفحه ما از طرف شخص شما از ما اثبات شود و هم اینکه اگر از معلومات شما سوء استفاده شد، بتوانیم از حقوق خود حمایت و دفاع کرده. مبنای قانونی از ماده ۶ مقطع ۱ صفحه ۱ در ادبیات الف دی اس جی فاو اُ.

موافقت نامه خود را می توانید در آینده هر وقتی که شما بخواهید، تغییر بدهید. این تغییراتی که شما می خواهید انجام بدهید را شما می توانید از راه صفحه انترنتی ما زیر عنوان روزنامه اخباری تغییر و دلایل تغییر را هم در آنجا ذکر کنید.

۴. ارائه معلومات اطلاعاتی به شخص سوم

۴.۱ تا زمانی که شما اطلاعات شخصی خود را به ما ارائه کرده اید، معمولاً به شخص سوم نمی رسند. این انتقال معلومات فقط صورت می گیرند که

– در حدود و اطاری که شما به ما یا دیگری می دهید ( مقارنه کنید با شماره ۳.۲ ). معلومات اطلاعاتی که از شما برداشت شوند، به شما معلومات دریافت کننده یا کاتگوریهای دریافت کننده، گفته می شود.

– در حدود کاربردی در درخواست شما، سفارشات شما و استفاده از خدمات تقدیم شده از طرف ما به مسؤولان مسؤول پیمانکاران فرعی، که وضیفه آنها فقط دریافت معلومات برای کاربردی در این امر است و معلومات اطلاعی لازمه دریافتی که فقط برای این امر استفاده می کنند.

– به عنوان بخشی از پردازش داده های سفارش بر اساس ماده ۲۸ دی اس – جی فاو اُ به ارائه دهندگان خدمات خارجی. این ها به دقت انتخاب شده اند و توسط ما انجام می شود، از دستور العملهای ما و همچنین مقررات دی اس – جی فاو اُ محدود شده و به صورت منظم بازرسی و زیر نظر هستند.

– در حدود و زمینه اجرای تعهدات قانونی به منابع معلوماتی اطلاعی مجاز.

فقط با این فعال شدن یک ارتباط با شبکه اجتماعی برقرار می شود، با صرف نظر از اینکه شما واقعاً بر روی پلاگینهای اجتماعی کلیک کنید. از طریق این ارتباط می تواند آی پی آدرس شما و معلومات اطلاعی داده شده شما به شبکه های اجتماعی مربوطه منتقل شوند. توضیحات مفصل درباره پلاگینهای اجتماعی را لطفاً از نقطه ۶ برداشت کنید.

۵. کوکی ها

۵.۱ وب سایتها دائماً کوکی استفاده می کنند. کوکی ها فایلهای متنی کوچکی هستند که به صورت محلی در حافظه پنهان مرورگر شما ذخیره می شوند. انواع کوکیهای زیر، که محدود و نوع عملشان در مراحل زیر توضیح داده می شوند، در این وب سایت استفاده می شوند:

– کوکیهای گذرا ( توضیح درباره اینها در ۵.۲ )

۵.۲ کوکیهای گذرا به صورت خودکار پاک می شوند، وقتی که شما مرورگر خود را بستید. در ضمن این کوکیهائی که پاک می شوند، کوکیهای استفاده شده در جلسه مرورگر شمرده می شوند. اینها یک آی دی خاص به جلسه ذخیره می کنند، که بواسطه آن مجموعه سوألی مختلفی درباره مرورگر شما در جلسه استفاده شده گذارده می شود. از این راه کامپیوتر شما دوباره شناسائی می شود، اگر شما به صفحه وب سایت ما دوباره مراجعه کردید. این کوکیهای جلسه ای بعد از خروج شما از صفحه وب سایت ما و یا با بستن مرورگر پاک می شوند.

۵.۳ شما می توانید تنظیمات – مرورگری را که شما استفاده می کنید، بر روش و خواستار خود مرتب و تنظیم خاصی به آن بدهید و به عنوان مثال وارد شدن و قبول کردن کوکی – شرکت کننده – سوم را بدهید ویا اینکه تمام کوکی ها را رد کنید. ما این نقطه مهم را به شما می گوئیم که، احتمال زیادی وجود دارد که شما نتوانید تمام خدمتهای ارائه شده در صفحه وب سایت ما استفاده کنید.

۷. مدت زمان ذخیره سازی

داده های اطلاعاتی شما تا زمانی که برای ارتباط مشتری موجود ضروری است، استفاده می شوند، مگر اینکه شما تأیید نامه و رضایت خودتان را به ما بدهید و یا اینکه ما علاقمند به برداشت و استفاده بیشتری از معلومات شما برای هدفهای تجارتیمان هستیم، در این موارد داده های شما را ما از آنها استفاده می بریم تا اینکه شما رضایت و موافقت نامه خودتان را لغو کنید یا اینکه شما اهمیتهای ما را برای معلوماتتان را رد کرده و از ما طلب پاک کردن آنها را کنید. با صرف نظر از اینها، بر ما واجب است که، بدلایل تجارتی و مالیاتی که پرداخت می کنیم، معلومات پرداختها و معلومات خریدهای طلبی را تا مدت ده سال ذخیره و نگهداری کنیم.

۸. حقوق شما

۸.۱ شما در مقابل ما، این حقوق قانونی که مربوط به اطلاعات شخصی شما و مخصوصاً شخص شما را زیر نظر دارد، در زیر ذکر می شوند:

– حق برای دریافت معلومات،

– حق برای پاک کردن یا ذکر شدن معلومات،

– حق در محدود کردن کاربری داده ها،

– حق اعتراض آوردن در کاربری داده ها،

– حق در انتقال داده ها.

لطفاً درخواستهای خود را بصورت کتبی به مؤسسه پیام گرال، در لنتسهالده شماره ۱۵، ۷۰۱۹۲ شتوتگارت یا به آدرس ایمیل بفرستید. info@nullgral.deپستی

۸.۲ شما هم حق قانونی شکایت به صورت کاربردی و استفاده از معلومات اطلاعاتیتان را که پیش یک اداره بازرسی در حمایت از معلومات شخصی است، بواسطه ما تقدیم کنید.