تكاليف الشحن

بلد تكاليف الشحن
DE, AT 0 EUR
FR 4,00 EUR
الاتحاد الأوروبي 8,50 EUR
العالمية 12,50 EUR

برای منتجات دیجیتالی که بر کامپیوتر شما ذخیره و ثبت می شوند، هیچ هزینه هائی برای فرستادن آنها نمی افتد.